Betonové ploty

Betonový plot – kámen

Vzor Haklik

Vzor : kámen skládaný

Vzor: cihla

Vzor: kámen štípaný

Betonový plot B1,B2,SP100

Betonový plot B1,B2,B3,B3,SP200

Betonový plot B3,B2,B1,SP150

Betonový plot K3,G7,G8,SP143

Betonový plot G3,G2,K3,SP150

Betonový plot G2,G2,K3,SP150

Betonový plot C1,C5,C3,SP143

Betonový plot C3,C2,C1,SP150

Betonový plot I2,I1,I1,SP143

Betonový plot D3,D2,D1,SP125

Betonový plot D4,D4,D2,D1,SP175

Betonový plot E4,E2,K1,K1,SP200

Betonový plot E4,E2,F1,SP150

Betonový plot E5,E7,K3,SP150,S1

Betonový plot K3,E7,E7,SP150

Betonový plot K3,E7,E6,SP150

Betonový plot B3,G4,G6,SP150

Betonový plot B3,B3,G4,G5,SP200

Betonový plot G5,G4,B3,SP150

Betonový plot G5,G4,D3,D3,SP200

Betonový plot D3,G4,G4,SP150

Betonový plot B3,E1,E1,SP150

Betonový plot L1,L1,L1,L4,LP200

Betonový plot F4,F4,F6,SP150

Betonový plot B3,B3,B1,SP150