chovatelska-svarovana-sit-poplastovana-zn-pvc-oko-12-7-mm-vyska-50-cm-role-5-m-8595068410868