Montážní návod – svařované panely

Oplocení CLASSIC 3D – Montážní návod

Instalace v přímém směru

Sloupky 60x60x1,5 mm příslušné délky ukotvěte do děr betonem s roztečí 253 cm (od středu do středu sloupků)

 1. nejprve připravte díry pro usazení sloupků v místě oplocení při dodržení zmiňované rozteče, hloubka děr musí sahat do hloubky nezamrzající země.
 2. ukotvěte dočasné sloupky pro natažení vytyčovacího drátu před počátkem a za koncem oplocení
 3. natáhněte vytyčovací drát nebo provázek na tyto sloupky, nebo jeden nahoře a druhý dole, v případě rovného terénu nejlépe ve výškách závitových vložek sloupků
 4. pomocí šablony zafixujte první dva sloupky do připravených děr (sloupky musí být zarovnány směrově, výškově i ve svislém směru)
 5. takto zafixované sloupky ukotvěte v děrách pomocí polosuchého betonu do horizontální roviny a nechejte zatuhnout 24 hodin
 6. konstrukce šablony (obrázky 03 a 04)
 7. vždy dva sousední panely zafixujte správným počtem plastových příchytek (obrázek 05, bod 1) (podle výšky panelů – viz tabulka)
  Výška panelů Počet příchytek
  U průběžných a koncových sloupků (u rohových sloupků je počet příchytek na sloupek vyšší)
  630 mm 3
  1 030 mm 3
  1 230 mm 4
  1 430 – 1530 mm 4
  1 630 – 1730 mm 5
  1 830 mm 5
  2 030 mm 6
  2 430 mm 7
 8. pokud má panel prolisy (Nylofor 3D a Nylofor Medium), umístěte příchytku pod horní prolis a nad spodní prolis
 9. dotáhněte nerezové šrouby M6 s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem (obrázek 05, bod 2)
 10. do vybrání příchytek vložte krytky hlav šroubů (obrázek 05, bod 3)
 11. pokračujte stejně s dalšími panely, až do ukončení dané části oplocení

Instalace v rozích (úhlech)

Pravé a tupé úhly

 1. Použijte speciální sloupky s vložkami na obou stranách (rohové sloupky)
 2. U Nyloforu 2D a 2D Super lze tupé a pravé úhly řešit i nařezáním jednoho vodorovného drátu a ohnutím celého panelu. V tomto případě se sloupek na sousední straně zabetonuje spolu se zafixovaným rohovým ohnutým panelem.
Ostré úhly

 1. Instalujte dva mezisloupky asi 50 cm od rohu
 2. Spojte rohové panely pomocí rohových svorek co dvě oka
 3. Pro Nylofor 3D a Medium použijte rohovou nerez svorku (obrázek 08)
 4. Pro Nylofor 2D, 2D Super a Nylofor F použijte pozinkovanou svorku (obrázek 09)

Instalace ve svahu

Sklony < 15°
montazni_navod_11

 1. pokud již nelze sklon terénu vyrovnat zvedáním či snižováním sloupků, je třeba následující panel zafixovat na sloupku níže
 2. pokud je třeba (při vyšším schodu) použijte v místě „schodu“ delší sloupek
 3. v místě, kde chybí na sloupku závitová vložka, může být příchytka zafixována samořezným šroubem

Sklony > 15°

montazni_navod_12

 1. pokud je sklon terénu velký a mezi panelem a terénem by dole vznikala velká mezera je možno panel zkrátit
 2. obvykle je třeba použít v místě „schodu“ delší sloupek
 3. v místech, kde chybí na sloupku závitová vložka, může být příchytka zafixována samořezným šroubem

Speciální instalace (aplikace)

Trny

 1. Panely mají na jedné straně trny o délce 30 mm, které přesahují nejvýše položený vodorovný drát.
 2. Obvyklá instalace je instalace s trny nahoru, což ztěžuje překonání oplocení. Existuje však možnost montovat panely trny dolů, přičemž horní hrana panelů zůstává „hladká“.
Montáž na hotovou betonovou či jinou zídku

 1. pokud je k dispozici hotová betonová zídka lze možno použít speciální sloupky s dolní přírubou
 2. použijte správnou délku sloupku a pro rohy použijte rohové sloupky s patkou
 3. použijte buď sloupky s přilepenou hliníkovou dolní přírubou (150 x 150 mm) nebo s přivařenou ocelovou přírubou (130 x 130 mm)
 4. sloupky musí být opět zarovnány směrově, výškově a ve svislém směru podobně jako při ukotvení sloupků do betonu
 5. příruby se fixují k zídce kotevními šrouby
 6. při existenci „schodu“ na zídce se další sloup (obvykle delší) dává co nejblíže za schod
Montáž oplocení s podhrabovými deskami

 1. při použití podhrabových desek použij plastový držák podhrabových desek
 2. systém instalace je stejný pouze je třeba použít sloupky delší o výšku podhrabových desek
 3. držáky podhrabových desek navlékni po fixaci sloupků do betonu horem na sloupek
 4. vlož podhrabové desky a teprve pak fixuj na sloupky panely
 5. k dispozici jsou podhrabové desky „s nosem“ a „bez nosu“
Použití speciálních bezpečnostních šroubů příchytek

 1. K dispozici jsou i speciální bezpečnostmí šrouby (proti demontáži plotu) se „samoodlamovací“ hlavou zajišťující nerozebíratelné spojení panelů a sloupků (nepoužívá se pro Nylofor Medium)
 2. Při dotahování těchto pozinkovaných šroubů se speciálně tvarovanou hlavou dochází při dosažení určitého momentu k odtržení šestihranu hlavy,takže šroub již nelze normálními prostředky uvolnit
Montáž panelů nad sebe

 1. panely se mohou montovat nad sebou
 2. při montáži je spodní panel obrácen trny dolů
 3. panely mohou být vzájemně spojeny k sobě
 4. použijte sloupky dostatečného průřezu (k dispozici jsou sloupky od 60x60x1,5mm až po120x60x3mm)
 5. výška oplocení může dosahovat až do 8,2m (více informací viz „bekasport“ a „ballstop“ systémy
Oplocení s rameny nahoře (bavolet)Bavolety – ochranné části oplocení nahoře se mohou vytvářet několika způsoby:

 1. ohnuté rameno má stejný průřez jako sloupek a je přivařeno pod požadovaným úhlem
 2. ohnuté rameno má stejný průřez jako sloupek a je připevněné pomocí speciálního spojovacího aluminiového kusu
 3. ohnuté rameno může být vytvořeno speciálním plastovým držákem (jen pro řady ostnatého drátu)
 4. rameno ve tvaru „Y“ doplněné řadami ostnatého či žiletkového drátu
 5. Bavolet může být doplněn panelem nižší výšky ostnatým drátem v několika řadách či žiletkovým drátem