Montážní návod – čtyřhranné pletivo

Montáž drátěného plotu

Montáž drátěného plotuNejprve stanovte průběh plotu a dbejte přitom na hranice vašeho pozemku. Vzdálenost sloupků má být asi 2,5 – 3,0 m. Opěry potřebujete na sloupku na
začátku a na konci, na každém rohu a u zvlášť dlouhých plotů na rovné straně každých 25m. Dále pak u sloupků branek nebo dvoukřídlých brán.

Montáž drátěného plotuVyhlubte první základovou díru (cca čtverec 30×30 cm + dále stačí díra vrtákem 150mm – hloubka nejlépe 80 cm) a dbejte, aby spodní držák po napnutí drátu ve sloupku plotu byl co nejníže nad zemí.

Montáž drátěného plotuRýčem vyryjete hlínu na hloubku asi 20-30 cm a dále jednoduše vrtáte. Ušetříte čas, sílu a hodně betonu. Vrták na díry dodáváme o průměru 150 mm – viz. menu Dráty a příslušenství
Montáž drátěného plotuPřipravenou díru vyplňte betonem a zabudujte první sloupek plotu.
Montáž drátěného plotu
Každý počáteční sloupek musí být opřen o podpěru. Úhel, pod nímž se podpěra upevní, má souhlasit se směrem, jak drátěný plot probíhá. Proto namontujte opěru volně a na straně, na níž dosahuje na zem, vykopejte druhý základ, zalijte betonem, opěru zapusťte a pevně našroubujte na sloupek plotu. Postup opakujte u konečného sloupku a pomocí vyrovnávací šňůry tažené horním držákem napnutí stanovte přesnou hloubku a výšku mezisloupku. Zabetonujte sloupky, jak je popsáno.Obrázek zde je symbolický, vzpěry se ke sloupkům obvykle připevňují pomocí šroubu a ne pomocí objímky.
Montáž drátěného plotuNapínací drát upevněte napevno omotáním kolem sloupku na začátku nebo konci vypínaného úseku plotu. Na druhém konci, obvykle max. po 25-ti metrech připevníte napínák.Napínak drátu upevněte nahoře, u paty a uprostřed prvního nebo posledního sloupku plotu pomocí kusu napínacího drátu. Napínáky se používají vždy po délce asi 25m, případně na každý úsek od začátku k rohu, případně brance nebo bráně. Stačí asi 50 cm dlouhý napínací drát, který omotáte kolem sloupku a pevně zauzlujete. Druhým koncem drátu provlékněte napínák a opět zauzlujete. Napínák může být asi 10-20cm od sloupku.Obrázek zde je symbolický, objímky nedodáváme, nejsou potřeba.
Montáž drátěného plotu Montáž drátěného plotuNapínací drát na jednom konci upevněte napevno omotáním kolem sloupku a na druhém konci pak odřízněte ( podle délky plotu + cca 10 cm), nasaďte do trnu napínače drátu a pomocí klíče vypněte.První obrázek zde je symbolický, objímky nedodáváme. Je zde vyobrazeno nasunutí konce nap. drátu do napínáku.
Montáž drátěného plotuVypnutý napínací drát umístěte do držáků na všech sloupcích mezi prvním a posledním sloupkem.
Montáž drátěného plotuNapínák opět vypněte šroubovým klíčem.
Pletivo na začátku a po vypnutí také na konci připevněte ke sloupku pomocí vázacího drátu. Pletivo vázacím drátem obmotáte odzhora dolů kolem sloupku, drát provlékněte každým okem.
Montáž drátěného plotuPletivo z drátěných ok odrololujte přes celou délku plotu a horní a spodní konce ohněte vzhůru a kolem napínacího drátu.
Montáž drátěného plotuAby se plot neprohýbal, upevněte středový napínací drát k okům pletiva pomocí kousku vázacího drátu.

V případě použití pletiva s již dvěma zapletenými napínacími dráty, připevněte a vypněte nejdříve středový napínací drát a poté pak pletivo odrolujte a připevněte a vypněte horní a dolní napínací drát, vpletený v pletivu.

Rozpletení a spojení pletiva

Rozpletení a spojení pletivaNa dolním a horním okraji pletiva odehněte a rozpleťte spojení dvou sousedních drátů.
Rozpletení a spojení pletivaKrouživým pohybem následně vypleťte krajní drát (plochou spirálu).
Rozpletení a spojení pletivaNakonec přiložte k sobě dva konce, které chcete spojit a šroubovým pohybem vpleťte volnou spirálu.

Instalace systémů Plasitor a Promo Brut

Standardní instalace

Standardní instalace
Standardní instalace
Standardní instalace
 1. Připraví se díry (průměru 15 – 23cm) pro sloupky v linii oplocení ve vzdálenosti 2,5 až 3m od sebe.
 2. Hloubka děr musí sahat do nezamrzající hloubky, doporučuje se 80 cm. Kruhové sloupky příslušné délky jsou upevněny ve správné výši do děr a zafixují se nepříliš řídkým betonem. Před napínáním pletiva na sloupky je třeba nechat beton řádně zatuhnout (min 72 hod.)
 3. Napínací sloupky se vzpěrami, které musí působit proti tahu sítě, jsou instalovány:
  • na začátku plotu
  • v každém rohu
  • při každé změně směru plotu
  • každých 25m rovné délky plotu
  • na konci plotu
 4. Všechny napínací sloupky jsou podepřeny ve 3/4 výšky nad terénem pomocí opěrného sloupku.
 5. Napínací dráty jsou upevněny na koncových sloupcích a do držáků drátu na mezisloupcích nahoře, dole a uprostřed. Napínací drát je napnut pomocí napínáků, které jsou zafixovány na napínací sloupy.
 6. Pletivo může být na horní a spodní napínací drát připevněno rozpletením krajních uzlů a jejich zpětným zauzlením okolo napínacího drátu. Prostřední napínací drát připevníte k pletivu pomocí kousků vázacího drátu.
 7. Konec sítě za posledním sloupem se rozplete (rozpojí) a upevní vázacím drátem.

Instalace pletiva na nerovném terénu

 • Pletivo je pevné, ale zároveň velmi elastické, což umožňuje jeho přizpůsobení terénu a sloupkům ve svislém směru.
 • Po vypnutí sítě lze svislým tahem sítě postupně v úsecích zafixovat ve správné výšce na sloupky i při velmi nerovném terénu a upevnit je vázacím drátem. Tak pokračujeme s fixací i v dalším úseku.

Systémy s podhrabovými deskami

 • Při použití podhrabových desek použijte plastový držák podhrabových desek šedé barvy, výšky 20 cm pro sloupky o průměru 38 nebo 48 mm.
 • Systém instalace je stejný pouze je třeba použít sloupky delší o výšku podhrabových desek. Držáky podhrabových desek navlékněte po fixaci sloupků do betonu horem na sloupek. Pak vložte podhrabové desky a teprve pak fixujte na sloupky pletivo.